Poznati dobitnici ovogodišnjih javnih priznanja


Petak, 25. ožujka 2022.

Na temelju prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga, a uvažavajući razloge predlaganja kandidata, Gradsko vijeće Grada Đurđevca izglasalo je dobitnike javnih priznanja Grada Đurđevca.

Javno priznanje Počasni građanin Grada Đurđevca dodjeljuje se đurđevačkoj književnici Božici Jelušić,  povodom 70. obljetnice godina životnog putovanja, 64 izdanih književnih naslova te 50 godina književnog stvaralaštva koja je svojim kontinuiranim i značajnim književnim, stručnim, umjetničkim i pedagoškim radom dala trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju stanja i razvitku kulturnog i društvenog života Grada Đurđevca.

Javno priznanje Nagrade za životno djelo dodijeljeno je gospođi Marti Kolar za svoj neprekidan aktivan rad, djelovanje i doprinos u djelatnostima i aktivnostima Hrvatskog crvenog križa. Marta Kolar kroz godine sudjeluje u mnogim volonterskim akcijama, organiziranju akcija dobrovoljnog darivanja krvi, provođenju sabirnih akcija, prikupljanju humanitarne pomoći te socijalnih programa. Redovito obilazi osobe u potrebi i sudjeluje u podjeli humanitarne pomoći, a nagrada joj se dodjeljuje kao zahvalnost za sve ono što je do sada učinjeno i ostvareno u kriznim vremenima za našu zajednicu.

Javno priznanje Zlatna plaketa "Sveti Juraj" dodjeljuje se:

-Kristinki Štefan, predsjednici Udruge Mali princ zbog posvećenosti koja ne jenjava ni nakon mnogih godina rada u Udruzi Mali princ, senzibiliteta za potrebe svih osoba s intelektualnim teškoćama, predanosti ovome poslu koji obavlja na volonterskoj bazi već 17 godina i koja potiče neprestano educiranje svojih zaposlenika radi povećanja produktivnosti i produbljivanja znanja, što rezultira mnoštvom raznolikih aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama.

-Katarini Birta za izniman i nezamjenjiv doprinos u području socijalne skrbi i socijalne zaštite na području Grada Đurđevca, doprinosu podizanja kvalitete života ranjivih i socijalno ugroženih skupina te doprinosa unapređenju socijalne infrastrukture i socijalnih programa na području djelovanja Centra za socijalnu skrb Đurđevac, a posebno na području Grada Đurđevca. Katarina Birta je u svom profesionalnom radu puno truda i rada uložila u razvoj udomiteljstva na ovom području, te je unatoč nedostatku stručnog kadra uspjela dovesti broj udomiteljskih obitelji na jednu zavidnu brojku i razinu, uz istodobno održavanje i podizanje kvalitete takvog alternativnog oblika skrbi.

-  Ivanu Kolariću za značajan doprinos u razvoju grada i prigradskih naselja koji je tijekom svojeg dugogodišnjeg rada u Elektri sa svojim suradnicima odgovorno sudjelovao u mnogim projektima i tehničkim rješenjima kako na poboljšanju kvalitete života  u smislu kvalitetne i kontinuirane opskrbe električnom energijom, tako i na uljepšanju svojega grada i prigradskih naselja.

Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca dodjeljuje se:

-Gradskom kazalištu Đurđevac za doprinos etabliranosti kulturnog identiteta, vidljivosti Grada Đurđevca i njegovoj promociji u Hrvatskoj, ali i izvan nje koje danas broji 30-ak stalno aktivnih članova. Uz izvedbe vlastitih predstava u Gradu Đurđevcu i gostujući u drugim gradovima i općinama Republike Hrvatske i u inozemstvu, Gradsko kazalište Đurđevac tijekom kazališne sezone ugošćuje brojna profesionalna i amaterska, domaća i međunarodna kazališta, obogaćujući time kulturni život Grada te promovirajući kulturno-umjetničke djelatnosti. Osim matične kazališne scenske djelatnosti, kazalište sudjeluje i u scenskim prikazima velikih manifestacija Grada Đurđevca – Picokijada i Advent u Đurđevcu.

- Gospođi Ivani Hadžija za dugogodišnji rad u umjetnosti i kulturi, obogaćivanju kulturnog identiteta i prepoznatljivosti Grada Đurđevca i Podravine te doprinosu širenja ugleda i spoznaje o plemenitosti grada i kraja u kojem živi, radi i djeluje, koja je svoj život posvetila upravo umjetničkom radu i izradi skulptura i predmeta od keramike te prepoznatljivih đurđevačkih suvenira.

-Turističko-ugostiteljskom kompleksu Japin breg kao izvrsnom primjeru pružanja kvalitetne turističke usluge na području Grada Đurđevca koji vrhunskim smještajem i brojnim dodatnim sadržajima utječu na cjelokupni razvoj turističke destinacije Grada Đurđevca čime privlači velik broj domaćih i stranih turista te uvelike pridonosi vidljivosti Đurđevca i njegovoj promociji u Hrvatskoj, ali i izvan nje.

-Gospodinu Mati Patačku za nesebični dugogodišnji rad kojim je pridonosio pčelarskoj zajednici te poticanju pčelara početnika da se upuste u rad sa pčelama.

-Gospodinu Tomislavu Raptaviju, zaljubljeniku u fotografiju i video, kroničaru turističkih i društvenih zbivanja i promotoru Grada Đurđevca i baštine našega kraja koji se dugi niz godina bavi amaterskom fotografijom, video snimanjem i montažom, a kojemu je snimanje i fotografiranje prirodne i kulturne baštine Grada Đurđevca, kao i ostalih turističkih znamenitosti i događanja najčešći fokus njegovog djelovanja.

-Gospodinu Vladimiru Štefaniću za njegovu plemenitost, humanost i ljubav prema čovjeku, kao dugogodišnjem darivatelju krvi kojom je spašeno mnogo ljudskih života i ozdravljeno mnogo bolesnih osoba.

- Gospodinu Darku Piškorcu za dosadašnje nesebično darivanje krvi, plemenitost i ljubav prema čovjeku, koji i dalje planira dobrovoljno darivati krv i tako koristiti društvu i spašavati mnoge živote.