Studentski krediti 2013./2014.


Srijeda, 8. siječnja 2014.

Grad Đurđevac će u suradnji sa Zagrebačkom bankom provesti postupak dodjele studentskih kredita za studente s područja Grada Đurđevca. Natječaj će biti objavljen na Internet stranicama Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i u javnom glasilu „Podravski list“. U slučaju prijave većeg broja kandidata na natječaj, prednost imaju studenti viših godina studija i višeg prosjeka ocjena u prethodnoj godini obrazovanja, a ovi kriteriji boduju se na način utvrđen Odlukom o kreditiranju studenata („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 9/10., 4/11. i 6/13.).

Ukoliko će postojati potreba, gradonačelnik Grada Đurđevca povećat će broj odobrenih studentskih kredita, poštivajući omjer 1:3 u korist studenata tehničkih i prirodoslovnih fakulteta.

 Uz prijavu na natječaj za dodjelu studentskih kredita priložit će se sljedeća dokumentacija:

  • Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (moći će se podići u Gradu Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića 1, soba br. 32 ili na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr),
  • Potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij u 2013./2014. akademskoj godini na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe,
  • Prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i potvrda o položenim ispitima državne mature,
  • Preslika osobne iskaznice kandidata,
  • Izjava kandidata o prebivalištu na području Grada Đurđevca u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno prije objave ovog natječaja.