Zeleni projekti za održivi grad: izdana informativna brošura za građane


Ponedjeljak, 26. rujna 2022.

Promotivne aktivnosti oko projekta izgradnje Sortirnice započele su još krajem prošle godine, a sada je izdana i informativna brošura o projektu koju će građani narednih dana dobiti u svoje poštanske sandučiće.

Glavni lik za pružanje informacija o otpadu i ovoga puta je list Zelenko, a prvo predstavljanje Zelenka je bilo u projektu Održive misli.

U sklopu provedbe projekta izgrađeno je postrojenja za gospodarenje otpadom namijenjenog razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, a ovim letkom nastavlja se niz kontinuiranog ulaganja u edukaciju i podizanje svijesti kod građana o važnosti odvajanja otpada i očuvanja okoliša s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada.

-Ovaj projekt je posljednja stavka u implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Đurđevcu. Mi smo jedan od šest gradova u Hrvatskoj koji smo uspjeli povući EU sredstva za izgradnju sortirnice i kompostane uz već postojeće reciklažno dvorište. Zadovoljni smo rezultatima koje imamo u posljednje četiri godine jer je napredak u recikliranju očit. Količine su u stalnom porastu tako da i u 2022. očekujemo još više odvojenog otpada. Jedan smo od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji imaju zaokružen sustav gospodarenja otpadom na toj razini – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Kako izgleda nova brošura pogledajte u nastavku teksta:

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu, KK.06.3.1.12.0014
Naziv korisnika: Grad Đurđevac
Ukupna vrijednost projekta: 5.348.805,54 kuna
EU sufinanciranje projekta: 4.480.782,19 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 20.08.2019. – 31.10.2022

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“