Akti gradonačelnika


Odluka o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. studenoga 2012., donio je O D L U K U o […]

Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za članarinu u LAG Podravina

Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.),  gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o odobrenju […]

Zaključak – prihvaćanje ponude Komunalije d.o.o. za obavljanje poslova zimske službe

Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 5. i 6. stavka 2. i 3. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/09., 4/10., 1/12. i 3/12. ), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. studenoga 2012. godine, donio je Z A K […]

Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za pretplatu na časopis “Računovodstvo i fnancije”

Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  26. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o odobrenju […]

Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za izradu bravarskih ogradnih stupića

Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  26. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o odobrenju […]

Zaključak – prihvaćanje ponude Trgovačkog obrta “Slavica” iz Đurđevca

Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju […]

Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za izradu postolja i postavljanje prom. znakova

Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  26. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o odobrenju […]

Zaključak – prihvaćanje Plana zimske službe na području Grada Đurđevca za sezonu 2012/2013

Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju […]

Zaključak – prihvaćanje ponude za izradu koncepta multimedije za projekt

Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju […]

Odluka – prodaja kioska u vlasništvu Grada Đurđevca

Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  19. studenoga 2012., donio je O D L U K U o […]