Akti gradonačelnika


Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za pretplatu na časopis „RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI“

Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  12. prosinca 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o odobrenju […]

Zaključak o prihvaćanju Dodatka VIII. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda…

Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. prosinca 2012.. godine, donio je Z A K Lj U Č A K o prihvaćanju Dodatka VIII. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Peski" I. Prihvaća se […]

Zaključak o usvajanju Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita

Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10. i […]

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca

Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (''Narodne novine'', broj 114/10.  i 31/11.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. […]

Odluka o dodjeli studentskih kredita

Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10. i […]

Zaključak o prihvaćanju Ugovora br. 19/12-KV-I

Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. prosinca 2012. godine, donio je Z A K Lj U Č A K o prihvaćanju […]

Zaključak o prihvaćanju ponude elektroinstalatera Slavka Horvata

Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju […]

Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za pretplatu na Narodne novine i Inženjerski biro

Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  30. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o odobrenju […]

Zaključak o prihvaćanju Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga

Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. studenoga 2012. godine, donio je Z A K Lj U Č A K o prihvaćanju […]

Zaključak o odobrenju produljenja roka za izradu projektne dokumentacije

Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. studenoga 2012. godine, donio je Z A K Lj U Č A K o odobrenju […]