Javna nabava


Javna nabava- papira i proizvoda od papira

Petak, 3. srpnja 2015.

Javna nabava- papira i proizvoda od papira Grupa 2. Uredski materijal - Papir i proizvodi od papira

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca

Srijeda, 17. lipnja 2015.

Poziv na dostavu ponuda -obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca Troškovnik - obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Srijeda, 1. travnja 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2011. godinu Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu U 2015. godini nije bilo Javnih nabava

Plan nabave za 2015. godinu

Ponedjeljak, 12. siječnja 2015.

Plan nabave za 2015. godinu I. izmjene i dopune 2015 plana nabave