Javni pozivi


Poziv za dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora – hvatanje, čuvanje i uklanjanje uginulih pasa i drugih životinja lutalica i higijeničarska služba na području Grada Đurđevca

Četvrtak, 2. listopada 2014.

Poziv za dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora - hvatanje, čuvanje i uklanjanje uginulih pasa i drugih životinja lutalica i higijeničarska služba na području Grada Đurđevca  Troškovnik

Javni poziv – Savjet mladih Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 8. rujna 2014.

Javni poziv - Savjet mladih OBRASCI: Prijedlog kandidature IZJAVA o prihvaćanju kandidature za člana IZJAVA o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

U nastavku možete pročitati Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca koji je uputio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika: Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca

Javni poziv – Savjet za zaštitu potrošača

Petak, 28. ožujka 2014.

Savjet za zaštitu potrošača Grada Đurđevca je savjetodavno tijelo gradonačelnika kada daje prethodnu suglasnost na promjene cijena javnih usluga definiranih člankom 24. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07., 125/07., 79/09., 89/09., 133/09., 78/12. i 56/13.), i to: opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, održavanja groblja i […]