Misija i vizija


VIZIJA

 • Đurđevac – središte đurđevačke Podravine,
 • Đurđevac – regionalno turističko središte,
 • miran i ugodan grad za život,
 • grad kulture,
 • grad duhovnog i materijalnog blagostanja.

MISIJA

 • Poželjno mjesto za život i rad,
 • povezivanje općina đurđevačke Podravine na zajedničkim ciljevima,
 • „brandiranje“ imena „Picok“,
 • razvoj turističke infrastrukture i očuvanje kulturne baštine,
 • uređen i siguran grad,
 • efikasnim i transparentnim radom gradske uprave, pružanjem izvrsne usluge građanima, te odgovornim upravljanjem javnim dobrima osigurati stalno unapređenje kvalitete života i rada u gradu, kako bi Đurđevac postao grad po mjeri stanovnika, u kojem je ugodno živjeti, raditi i boraviti:

        Podmisije na misiju Grada:

 • Učinkovito i transparentno upravljanje javnim sredstvima,
 • ekonomično, efikasno i učinkovito upravljanje imovinom grada,
 • efikasna i učinkovita priprema i praćenje realizacije gradskih razvojnih projekata,
 • skrb o komunalnom uređenju naselja i javnih površina, kvaliteti komunalnih objekata te komunalnih i drugih usluga,
 • prostornim planiranjem i uređenjem prostora ostvariti pretpostavke za unapređenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških uvjeta razvoja grada kao osobito vrijednog i ograničenog dobra,
 • zadovoljavanje javnih potreba i interesa građana u oblasti predškolskog odgoja, školstva, zdravstva, kulture, socijale, športa te posebnih potreba djece, mladih i građana starije životne dobi,
 • osiguranje protupožarne i civilne zaštite na području grada,
 • upravljanje ljudskim resursima i informacijama, obavljanje stručnih poslova i popratnih aktivnosti koji doprinose usklađenom djelovanju i kvalitetnijem funkcioniranju nadležnih tijela grada.

CILJEVI

 • Jačanje turističkih kapaciteta,
 • osmišljavati i osigurati uvjete za gospodarski i društveni razvitak,
 • zaštita i očuvanje kulturnih, povijesnih i prirodnih vrijednosti,
 • zadovoljiti potrebe građana (socijalne, kulturne, obrazovne i druge),
 • održivi razvoj i zaštita okoliša,
 • racionalno (trošenje) resursa i raspolaganje gradskom imovinom,
 • ravnomjerni razvoj svih dijelova grada i prigradskih naselja.