Energetski sustav


Područjem grada, na prostoru južno od Đurđevca, prolazi jedan elektroenergetski dalekovod 35/10(20) kV. Od važnijih elektroenergetskih postrojenja, na području Đurđevca nalazi se jedna TS 35/10 kV na rubu Đurđevca uz cestu prema Čepelovcu. Elektrifikacija je provedena u svim naseljima.

ina2    ina1

Područjem grada Đurđevca prolaze:

  • magistralni produktovod,
  • magistralni naftovod
  • plinovod.

Plinskom mrežom obuhvaćena su sljedeća naselja: Đurđevac, Čepelovac i Budrovac, s ukupno 44 km plinske mreže. Od industrijskih cjevovoda prisutni su plinovodi i produktovodi INA-e Pogona Molve Đurđevac na relacijama bušotina – plinska stanica CPS Mol I, II i III te magistralni naftovod.