Zbirnjavanje otpada


Stalna deponija za odlaganje komunalnog otpada za područje grada Đurđevca određena je stara pješčara na sjeveroistočnom rubu grada. Vlasnik zemljišta su "Hrvatske šume", no Grad Đurđevac na predmetnom zemljištu ima uknjiženo pravo služnosti. Infrastruktura (plin, voda, struja) sprovedena je do upravnog objekta komunalnog odlagališta. Odlagalište se sanira pokrivanjem otpada jalovim pijeskom.

U gradu Đurđevcu komunalni otpad organizirano odvode Komunalije Đurđevac. Organiziranim odvodom otpada obuhvaćeno je 73% domaćinstava u Đurđevcu, dok prigradska naselja nemaju organiziran odvoz komunalnog otpada.