Izjave o sukobu interesa 2017. godina- sudionici nabave


Utorak, 18. srpnja 2017.

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi Grad Đurđevac kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi.