I. ispravak – Jednostavna nabava instalacije bežićnog interneta – Program WiFi4EU


Srijeda, 7. kolovoza 2019.

S obzirom na ispravake u javnom pozivu, objavljujemo I. ispravak poziva (ispravak objavljen s 12.08.2019.), te napominjemo da je pomaknut i rok za dostavu ponuda: