Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca


Srijeda, 17. lipnja 2015.