Dostava pismena javnom objavom


Javna rasprava- Plan gospodarenja otpadom

Četvrtak, 23. studenoga 2017.

Javna rasprava Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom PGO-ĐURĐEVAC 2017.-do-2022 Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-PGO Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca 2017. - 2022. godine Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom […]