Javna nabava


Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Grad Đurđevac u sukobu interesa

Petak, 28. ožujka 2014.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) Grad Đurđevac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju): Kelta d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 61A, Odvjetničko društvo Lacković&Rukavina d.o.o., Trnjanska cesta 37/2, Zagreb Izjave: Željko Lacković Kristina Benko Markovica

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Petak, 6. prosinca 2013.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11. i 83/13.) i članka 42., stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 6. prosinca 2013. godine donio je  IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU I. U Planu nabave za 2013. godinu […]