Javna nabava


Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Petak, 6. prosinac 2013.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11. i 83/13.) i članka 42., stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 6. prosinca 2013. godine donio je  IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU I. U Planu nabave za 2013. godinu […]

Plan nabave za 2013. godinu

Ponedjeljak, 11. veljača 2013.

Javni naručitelj Grad Đurđevac donosi ovaj Plan nabave za proračunsku 2013.godinu.