Javni pozivi


JAVNI POZIV (EnU-5/2015) ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE KUPNJE ENERGETSKI UČINKOVITIH KUĆANSKIH UREĐAJA

Srijeda, 3. lipnja 2015.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja A+++ razreda energetske učinkovitosti, i to: hladnjaka, hladnjaka s ledenicom, ledenica, perilica posuđa, perilica rublja, sušilica rublja. Sveukupno je ovim Javnim pozivom predviđena dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje do 10.000 kućanskih […]

JAVNI POZIV – obilježavanje nerazvrstanih cesta

Petak, 29. svibnja 2015.

JAVNI POZIV - Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojem su izvedene slijedeće nerazvrstane ceste na području Grada Đurđevca Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane, da će Grad Đurđevac kao upravitelj, započeti s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišnu […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA U 2015. GODINI

Četvrtak, 26. ožujka 2015.

Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 8/14) gradonačelnik Grada Đurđevca objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA U 2015. GODINI Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz „Programa mjera […]