Natječaji


Natječaj za prijam u radni odnos mentora, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Kuća osmijeha“, UP.02.2.2.06.0116

Utorak, 28. prosinca 2021.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 910-01/18-06/5, URBROJ: 519-05-2-2-2/5-20-28 od 13. ožujka 2020. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0116, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“, gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje   NATJEČAJ […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca

Utorak, 7. prosinca 2021.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i […]

Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac

Utorak, 7. prosinca 2021.

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC   I. U sklopu projekta osiguravanja stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na […]

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Ponedjeljak, 6. prosinca 2021.

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca izvršit će Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca dana 08.12.2021. godine u 08,00 sati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, sala za sastanke na I. katu.

Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova mentora za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Kuća osmijeha”, UP.02.2.2.06.0116

Ponedjeljak, 29. studenoga 2021.

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MENTORA ZA POTREBE PROVEDBE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA “KUĆA OSMIJEHA”, UP.02.2.2.06.0116   I. U sklopu projekta “Kuća osmijeha”, UP.02.2.2.06.0116, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Natječaj za prijam u radni odnos mentora, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu […]

Javni poziv za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac

Četvrtak, 25. studenoga 2021.

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC   Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. […]

NATJEČAJ za prijam u radni odnos mentora, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Kuća osmijeha“, UP.02.2.2.06.0116

Srijeda, 17. studenoga 2021.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 910-01/18-06/5, URBROJ: 519-05-2-2-2/5-20-28 od 13. ožujka 2020. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0116, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“, gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje  NATJEČAJ za […]

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca

Četvrtak, 11. studenoga 2021.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 6. sjednici održanoj dana 11. studenoga 2021. godine, […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca

Petak, 15. listopada 2021.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca, KLASA: 320-02/21-01/09, URBROJ: 2137/03-03-01/09-21-1 od 7. listopada 2021., Gradsko vijeće Grada Đurđevca objavljuje J A V N I   N A […]

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2021./2022.

Petak, 15. listopada 2021.

            Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o stipendiranju studenata („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/21. i 8/21.), Povjerenstvo za stipendiranje studenata Grada Đurđevca raspisuje   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2021./2022.   I.             Studentske stipendije odobravaju se redovnim studentima s područja Grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskom i diplomskom […]