Natječaji


Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god.2018./2019.

Ponedjeljak, 30. srpnja 2018.

Objavljen je natječaj za poslove pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama. U privitku se nalaze sve potrebne informacije. Javni poziv - pomoćnici u nastavi 2018 I Z J A V A - privola

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu višeg referenta- poljoprivrednog redara

Četvrtak, 21. lipnja 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta – poljoprivrednog redara  u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti  Grada Đurđevca, dana 21. lipnja 2018. godine objavljuje   P […]

Javni natječaj za prodaju osobnog automobila putem javne dražbe

Četvrtak, 21. lipnja 2018.

Na temelju Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca – osobnog automobila, KLASA: 940-01/18-01/16, URBROJ: 2137/03-02-01/01-18-7, od 20. lipnja 2018. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ  za prodaju osobnog automobila putem javne dražbe   I.            Raspisuje se javni natječaj za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Grada Đurđevca, i to: Volskwagen Passat, 1,9 DCL – neregistriran, […]

Oglas za prijam u službu višeg referenta- poljoprivrednog redara

Ponedjeljak, 11. lipnja 2018.

OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA – POLJOPRIVREDNOG REDARA  U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI GRADA ĐURĐEVCA Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg referenta – poljoprivrednog redara u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti […]

Javni natječaj za prodaju osobnog automobila

Petak, 11. svibnja 2018.

Na temelju Odluke o prodaji osobnog automobila, KLASA: 940-01/18-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-3, od 10. svibnja 2018. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju osobnog automobila I. Prodaje se osobni automobil: - Volkswagen Passat, 1,9 DCL  – neregistriran, godina proizvodnje 1994. po početnoj cijeni od 1.000,00 kuna. II. Razgledavanje osobnog automobila iz točke I. može se izvršiti svakim radnim […]

Raspisane mjere za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2018.

Petak, 27. travnja 2018.

Grad Đurđevac je programom potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. godinu utvrdio mjere za unaprjeđenje poljoprivrede, temeljem kojih se iz gradskog proračuna dodjeljuju nepovratna financijska sredstva. Ciljevi Programa su opstanak poljoprivrednih gospodarstava na području grada, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje, očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti, poticanje […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda

Četvrtak, 8. ožujka 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje   P […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike

Četvrtak, 8. ožujka 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje P O Z […]

Natječaj za prijam u službu višeg referenta za prorčunske korisnike i višeg referenta za naplatu gradskih prihoda

Srijeda, 14. veljače 2018.

OBJAVA U SVEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I VIŠEG REFERENTA ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA U  broju  15. „Narodnih novina“ od  14. veljače 2018. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike – 1 […]