Javni pozivi


Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte grada Đurđevca

Srijeda, 17. travnja 2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Grad Đurđevac od 04. veljače 2019. godine, Grad Đurđevac objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni […]

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca

Srijeda, 20. ožujka 2019.

Grad Đurđevac je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Đurđevac, Općina Ferdinandovac, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Molve, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete i Općina Virje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u […]

Program poljoprivrede: raspisane mjere za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača

Srijeda, 13. ožujka 2019.

MJERA 12: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Poboljšanje genetskih svojstava goveda. KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete. INTENZITET: Subvencionirati će se 1. osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih-elitnih bikova i ostalim sjemenom u visini punog iznosa. MJERA 13: Potpora male […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- viši stručni suradnik za razvojne projekte

Petak, 15. veljače 2019.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razvojne projekte  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 15. veljače 2019. godine objavljuje P O […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- viši referent razvojne projekte

Petak, 15. veljače 2019.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za razvojne projekte u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 15. veljače 2019. godine objavljuje   P O Z […]

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj OPG-ova: mjere u turizmu

Petak, 8. veljače 2019.

Grad Đurđevac je objavio javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za OPG-ove s područja Grada Đurđevca za ulaganja u turističku djelatnost i izgradnju bazena. Grad Đurđevac kontinuirano ulaže i u razvoj svojih turističkih sadržaja koji privlače sve više gostiju, te se Đurđevac već pozicionirao na turističkoj karti kontinentalnog turizma. O tomu svjedoče i brojna […]