Javni pozivi


JAVNI NATJEČAJ za prodaju otpadne željezne ograde

Četvrtak, 27. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) i […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih kontejnera

Četvrtak, 27. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) i […]

Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku turističkih vodiča za potrebe promoviranja i prezentiranja turističkih proizvoda đurđevačke Podravine

Subota, 13. listopada 2018.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐURĐEVCA objavljuje   JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za obuku turističkih vodiča za potrebe promoviranja i prezentiranja turističkih proizvoda đurđevačke Podravine I.PREDMET POZIVA Pozivaju se zainteresirane osobe koje žele biti turistički vodiči, da se prijave za edukaciju (seminar i ispit) za turističkog vodiča koji se organiziraju i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju […]

Raspisan natječaj za studentske kredite za 2018./2019.

Srijeda, 3. listopada 2018.

Grad Đurđevac je raspisao natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2018./2019. Grad Đurđevac godišnje odobrava 20 studentskih kredita i to 5 studentskih kredita za studente fakulteta društvenih i humanističkih smjerova i 15 studentskih kredita za studente fakulteta tehničkih i prirodoslovnih smjerova. Studentski krediti Grada Đurđevca isplaćuju se u suradnji sa poslovnom bankom do maksimalno […]

Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac

Četvrtak, 27. rujna 2018.

Objavljen je Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac u sklopu provedbe projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi pod nazivom Iskrice. Intervjui će se održati u srijedu 28. rujna 2018. u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac, a više detalja možete naći u privitku: Poziv na intervju