Zapošljavanje


Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za projekte

Srijeda, 4. svibnja 2016.

U  broju  42. „Narodnih novina“ od  4. svibnja 2016. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- Viši referent za proračunske korisnike i glavnu knjigu

Četvrtak, 28. siječnja 2016.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije i Višeg referenta za proračunske korisnike i glavnu knjigu  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja- Viši stručni suradnik za gradske prihode i neprofitne organizacije

Četvrtak, 28. siječnja 2016.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije i Višeg referenta za proračunske korisnike i glavnu knjigu  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Utorak, 5. studenoga 2013.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za opće i administrativne poslove u Ured gradonačelnika  Grada Đurđevca, dana 5. studenoga 2013. godine objavljuje P O Z I V  NA PRETHODNU PROVJERU […]

Natječaj za prijam u službu – Viši referent za opće i administrativne poslove u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca

Četvrtak, 24. listopada 2013.

U  broju  128. „Narodnih novina“ od  23. listopada 2013. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg referenta za opće i administrativne poslove u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca   – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći […]

Natječaj za prijam u službu

Srijeda, 1. kolovoza 2012.

U  broju 89/11 „Narodnih novina“ od 29.07.2011. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca,  vježbenika na radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Četvrtak, 10. svibnja 2012.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta – komunalnog i prometnog redara u Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca, dana 10. svibnja 2012. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI.

Poziv na pretkodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Četvrtak, 29. ožujka 2012.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika u Stručnu službu Grada Đurđevca

Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu

Petak, 23. ožujka 2012.

U broju 34. „Narodnih novina“ od 21. ožujka 2012. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu i gradsku imovinu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.