Zapošljavanje


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) (2)

Četvrtak, 28. listopad 2010.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu i gradsku imovinu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca, dana 6. travnja 2012. godine objavljuje

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice

Ponedjeljak, 18. listopad 2010.

U broju 117 „Narodnih novina“ od 15. 10. 2010. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/izvršiteljica) i pročelnika Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica).