Zapošljavanje


Obavijest u svezi natječaja za radno mjesto portira

Petak, 17. prosinca 2010.

U broju 135 „Narodnih novina“ od 6. prosinca 2010. godine, objavljen je natječaj za prijam u radni odnos portira u Stručnu službu Grada Đurđevca. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Poziv na pismeno testiranje kandidata

Četvrtak, 16. prosinca 2010.

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti dvanaest kandidata. Popis kandidata možete vidjeti dolje. Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto portira […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) (2)

Četvrtak, 28. listopada 2010.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu i gradsku imovinu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca, dana 6. travnja 2012. godine objavljuje

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice

Ponedjeljak, 18. listopada 2010.

U broju 117 „Narodnih novina“ od 15. 10. 2010. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/izvršiteljica) i pročelnika Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica).