Tehnička kultura


Zajednica tehničke kulture udruženje je udruga tehničke kulture, strukovnih saveza udruga tehničke kulture i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture. Zajednica tehničke kulture i njene članice su neprofitne udruge građana.

Zajednica koordinira poslove i zadatke udruženih članica tehničke kulture, širi interes za tehničku kulturu među djecom, omladinom, radnim ljudima i građanima te podstiče rad članica. Organizira akcije, manifestacije i natjecanja iz svih grana tehničke kulture. Osmišljava i priređuje predavanja, škole, okrugle stolove i slične vidove edukacija svog članstva. Podstiče unapređenje pronalazaštva, te racionalizatorstvo iz svih oblika stvaralaštva koji doprinose unaprijeđenju i širenju tehničke kulture. Zajednica potiče i podupire osnivanje novih udruga tehničke kulture kada za to postoje potrebe.

Na području grada Đurđevca trenutno djeluju 3 udruge:

i sekcija Robotike u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac.

Kontakt informacije:

  • Predsjednik: Igor Tomrlin
  • Adresa: S. Radića 1
  • Telefon: 092 247 2127
  • E-mail: itomrlin@gmail.com