Službenik za zaštitu podataka


  • Viši referent za poslove gradonačelnika: Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.
  • Sjedište: Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac
  • Telefon: 048/811-052
  • E-mail: katarina.bartolic.globan@djurdjevac.hr