Službenik za zaštitu podataka


Viši referent za poslove gradonačelnika: Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.