Natječaji


Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama u sklopu projekta Snaga pomoći

Ponedjeljak, 27. kolovoza 2018.

Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta "Snaga pomoći" u okviru programa "ZAŽELI - program zapošljavanja žena". Više detalja možete pronaći u privitku: Natječaj Izjava - privola

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradske prihode

Utorak, 14. kolovoza 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradske prihode u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca, dana 14. kolovoza 2018. godine objavljuje   […]

Oglas za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradskih prihoda

Petak, 3. kolovoza 2018.

OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA OBRAČUN PLAĆA I GRADSKIH PRIHODA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradske prihode  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i […]

Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god.2018./2019.

Ponedjeljak, 30. srpnja 2018.

Objavljen je natječaj za poslove pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama. U privitku se nalaze sve potrebne informacije. Javni poziv - pomoćnici u nastavi 2018 I Z J A V A - privola

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu višeg referenta- poljoprivrednog redara

Četvrtak, 21. lipnja 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta – poljoprivrednog redara  u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti  Grada Đurđevca, dana 21. lipnja 2018. godine objavljuje   P […]

Javni natječaj za prodaju osobnog automobila putem javne dražbe

Četvrtak, 21. lipnja 2018.

Na temelju Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca – osobnog automobila, KLASA: 940-01/18-01/16, URBROJ: 2137/03-02-01/01-18-7, od 20. lipnja 2018. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ  za prodaju osobnog automobila putem javne dražbe   I.            Raspisuje se javni natječaj za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Grada Đurđevca, i to: Volskwagen Passat, 1,9 DCL – neregistriran, […]

Oglas za prijam u službu višeg referenta- poljoprivrednog redara

Ponedjeljak, 11. lipnja 2018.

OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA – POLJOPRIVREDNOG REDARA  U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI GRADA ĐURĐEVCA Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg referenta – poljoprivrednog redara u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti […]