Natječaji


Natječaj za imenovanje pročelnika/ca upravnih tijela Grada Đurđevca

Utorak, 10. prosinac 2013.

U broju 146 „Narodnih novina“ od 9. prosinca 2013. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica) i pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica). Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje […]

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 2. prosinac 2013.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 940-01/13-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 5. studenoga 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje  JAVNI NATJEČAJ […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca

Utorak, 12. studeni 2013.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.) i Odluke  o  prodaji  nekretnina  u vlasništvu Grada Đurđevca,  KLASA: 940-01/13-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 5. studenoga 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje  JAVNI   NATJEČAJ […]

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca

Petak, 25. listopad 2013.

U nastavku možete pogledati Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca - Trg svetog Jurja 5.   Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11.) gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje  JAVNI  NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca […]

Grad Đurđevac sufinancira ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

Četvrtak, 17. listopad 2013.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2013.godinu. Grad Đurđevac će u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će ugradnju solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija i peći na pelete kod građanstva sa područja grada Đurđevca.  Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava, […]

Javni poziv za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca

Srijeda, 27. veljača 2013.

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“, broj 88/01.  i 11/02.- ispr.) i članka 8. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac ( „Službene novine Grada Đurđevca“, broj: 8/06. i 7/09.), Povjerenstvo za udruge Grada Đurđevca, objavljuje: POZIV za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca za 2013. godinu.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A

Petak, 9. studeni 2012.

Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09.) i članka 5. Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca.