Natječaji


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike

Četvrtak, 8. ožujka 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje P O Z […]

Natječaj za prijam u službu višeg referenta za prorčunske korisnike i višeg referenta za naplatu gradskih prihoda

Srijeda, 14. veljače 2018.

OBJAVA U SVEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I VIŠEG REFERENTA ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA U  broju  15. „Narodnih novina“ od  14. veljače 2018. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike – 1 […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2017.

Ponedjeljak, 31. srpnja 2017.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti […]

Natječaj za imenovanje pročelnika

Srijeda, 21. lipnja 2017.

U  broju 59. „Narodnih novina“ od  21. lipnja 2017. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica). Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.   Opis poslova radnog mjesta […]

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Srijeda, 21. lipnja 2017.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme  od šest mjeseci, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca. Tekst oglasa dostupan […]

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Utorak, 20. lipnja 2017.

Obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama razmatralo i bodovalo prijavu koja ispunjava uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, te sastavilo Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora. Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora može se uložiti prigovor gradonačelniku, putem Ureda gradonačelnika, zbog redoslijeda na listi […]

Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Četvrtak, 18. svibnja 2017.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora udrugama", na rok od 5 godina. Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 09,00-13,00 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, […]

Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 15. svibnja 2017.

Grad Đurđevac objavljuje Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca. Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se preuzima, kao i pripadajuće izjave, neposredno u Đurđevcu u prostorijama Gradske uprave Grada Đurđevca na adresi Stjepana Radića 1, radnim danom od 08,00 do 16,00 […]