Zapošljavanje


Oglas za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradskih prihoda

Petak, 3. kolovoz 2018.

OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA OBRAČUN PLAĆA I GRADSKIH PRIHODA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradske prihode  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu višeg referenta- poljoprivrednog redara

Četvrtak, 21. lipanj 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta – poljoprivrednog redara  u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti  Grada Đurđevca, dana 21. lipnja 2018. godine objavljuje   P […]

Oglas za prijam u službu višeg referenta- poljoprivrednog redara

Ponedjeljak, 11. lipanj 2018.

OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA – POLJOPRIVREDNOG REDARA  U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI GRADA ĐURĐEVCA Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg referenta – poljoprivrednog redara u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda

Četvrtak, 8. ožujak 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje   P […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike

Četvrtak, 8. ožujak 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje P O Z […]

Natječaj za prijam u službu višeg referenta za prorčunske korisnike i višeg referenta za naplatu gradskih prihoda

Srijeda, 14. veljača 2018.

OBJAVA U SVEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I VIŠEG REFERENTA ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA U  broju  15. „Narodnih novina“ od  14. veljače 2018. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike – 1 […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – višeg stručnog suradnika

Srijeda, 25. siječanj 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 25. siječnja 2017. godine objavljuje […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – viši referent za gospodarstvo

Srijeda, 25. siječanj 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za gospodarstvo  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 25. siječnja 2017. godine objavljuje    P O Z I […]

Natječaj za mjesto višeg referenta za gospodarstvo

Četvrtak, 12. siječanj 2017.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg referenta za gospodarstvo u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca. Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave. Od […]

Natječaj za Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije

Četvrtak, 12. siječanj 2017.

OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA GRADSKE PRIHODE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije u Upravni odjel […]