Javni pozivi


Poziv gospodarskim subjektima – Modernizacija kotlovnice i energetska obnova Dječjeg vrtića Maslačak u Đurđevcu – I. faza

Petak, 16. lipanj 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA   Predmet: Modernizacija kotlovnice i energetska obnova Dječjeg vrtića ''Maslačak'' u Đurđevcu – I. faza – poziv na savjetovanje Grad Đurđevac pokreće postupak javne nabave Modernizacije kotlovnice i energetska obnova Dječjeg vrtića ''Maslačak'' u Đurđevcu – I. faza. Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je […]

Javna rasprava – Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca

Ponedjeljak, 10. travanj 2017.

Grad Đurđevac je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Đurđevac, Općina Ferdinandovac, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Molve, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete i Općina Virje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u […]

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 27. ožujak 2017.

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca - Sažetak I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca - Obrazloženje 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2.5. MREŽE POŠTE I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 2.4. MREŽE ELEKTROOPSKRBE I PLINOOPSKRBE 2.3. MREŽA ODVODNJE 2.2. […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Utorak, 14. veljača 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za opće i administrativne poslove u Ured gradonačelnika Grada Đurđevca, dana 14. veljače 2017. godine objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU […]

Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

Petak, 19. kolovoz 2016.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama  – 5 pomoćnika u nastavi, na određeno vrijeme. Rok za dostavu prijava je do 29. kolovoza, a pismene zamolbe se dostavljaju na adresu Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, Đure Basaričeka 5d, Đurđevac. Eventualne […]

Javna rasprava o Zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac

Četvrtak, 2. lipanj 2016.

Javna rasprava za ishođenje okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac  i javni uvid u Zahtjev održati će se u periodu od 13. lipnja do 13. srpnja 2016. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Zahtjeva može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 […]