Natječaji


Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Sveta Ana

Četvrtak, 11. svibnja 2017.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) i članka 3.   Odluke o uvjetima, načinu […]

Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Srijeda, 8. ožujka 2017.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama", na rok od 5 godina. Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 09,00-13,00 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, […]

Natječaj za prijam u službu višeg referenta za opće i administrativne poslove

Petak, 3. veljače 2017.

U broju 10. „Narodnih novina“ od 3. veljače 2017. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg referenta za opće i administrativne poslove u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje […]

Natječaj za mjesto višeg referenta za gospodarstvo

Četvrtak, 12. siječnja 2017.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg referenta za gospodarstvo u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca. Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave. Od […]

Natječaj za Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije

Četvrtak, 12. siječnja 2017.

OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA GRADSKE PRIHODE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije u Upravni odjel […]

Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

Ponedjeljak, 17. listopada 2016.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama", na rok od 5 godina. Poslovni prostori mogu se razgledati svaki radni dan od 09,00-13,00 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, […]

Natječaj za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca u 2016./2017. akademskoj godini

Ponedjeljak, 10. listopada 2016.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita i utvrđivanju broja korisnika kredita (KLASA: 604-02/16-01/04, URBROJ: 2137/03-01-01/01-16-1), koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca 10. listopada 2016. godine i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10., 4/11., 6/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 6/14., […]

Natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Đurđevca

Četvrtak, 25. kolovoza 2016.

Natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Đurđevca objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 25. kolovoza 2016. godine. Tekst natječaja možete vidjeti u nastavku teksta. Natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Đurđevca