Akti gradonačelnika


Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za početak rada LAG Podravina

Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  25. listopada 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o odobrenju […]

Odluka o prodaji kioska

Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  25. listopada 2012., donio je O D L U K U o […]

Zaključak – odobrenje novčanih sredstava šahovskom klubu “Picok”

Ponedjeljak, 29. listopada 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  15. listopada 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o odobrenju […]

Zaključak – prihvaćanje ponude i odobrenje sredstava za nadstrešnicu autob. stajališta

Ponedjeljak, 29. listopada 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 15. listopada 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju […]

Zaključak o davanju suglasnosti za sjedište LAG-a Podravina

Utorak, 16. listopada 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08, 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 3. listopada 2012. godine, donio je Z A K Lj U Č A K o odobrenju […]