Proračun Grada Đurđevca


PRORAČUNSKI DOKUMENTI


2019. godina


2018. godina


2017. godina


2016. godina


2015. godina


PRORAČUN 2014.


PRORAČUN 2013.


PRORAČUN 2012.